Publiczne punkty dostępu do Internetu

W ramach projektu wyposażyliśmy 8 jednostek podległych Gminie Miasto Brzeziny w sprzęt komputerowy. Pomieszczenia, gdzie znajduje się sprzęt komputerowy wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu oznaczone są specjalnymi tabliczkami.

Tabliczki wskazujące pomieszczenia ze sprzętem komputerowym z POIG 8.3