Pierwszy blok szkoleń za nami

W dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2013 roku odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Okno na świat”. Pierwsze spotkanie odbyło się w formie prelekcji, tak aby zapoznać uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą przekazanego sprzętu komputerowego. Kolejne szkolenia będą mieć formę aktywnych ćwiczeń/laboratoriów.
O dalszych terminach szkoleń, ich miejscu oraz godzinie rozpoczęcia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie przypominamy, że materiały szkoleniowe znajdą Państwo pod adresem: http://wykluczeni.brzeziny.pl/szkolenia

Tags: , , , ,